ABOUT

Miriam College is a premier women's college in the Philippines. Founded in 1924, Miriam College offers programs at the basic, tertiary, post-graduate and adult education levels.

The institution supports specialized centers engaged in curriculum development, research, community outreach and advocacy in the fields of social development, peace education, environmental studies and women’s empowerment.

  • Address : Katipunan Avenue, Loyola Heights Quezon City 1108 Philippines

  • Email Us : info@mc.edu.ph

  • Call Us : (+63 02) 8 930-MCQC (6272)

Send Us a Message

MC NEWS & EVENTS

Tugon ng Magsisipagtapos | Chloe Maxine F. Samaco, Valedictorian HS 2019

Tugon ng Magsisipagtapos | Chloe Maxine F. Samaco, Valedictorian HS 2019

Sa pangulo ng Kolehiyo ng Miriam, Dr. Rosario O. Lapus, kay Sister Imelda Bautista, kinatawan ng kongregasyon ng mga madreng Maryknoll, sa mga kasapi ng Konseho ng Pangulo, sa Direktor ng Batayang Edukasyon at Punong-guro ng Gitnang Paaralan, Bb. Maria Louella M. Tampinco, sa ating Punong-guro, Bb. Nancy C. Roman, sa ating Panauhing Pandangal, Bb. Farahnaz Ali Ghodzinia, sa mga kasapi ng Pamunuan at mga tagapag-ugnay ng Mataas na Paaralan, sa aming mga guro, mga magulang, mga panauhin at sa inyo, mga kapwa ko magsisipagtapos, isang mapagpalayang araw. 

Sa ating pamamalagi sa Kolehiyo ng Miriam, sigurado akong bawat isa sa atin ay dumating sa punto na napaisip tayo, kung ano ba ang halaga ng bawat ginagawa natin. Ano nga ba ang mapapala natin sa iba’t ibang gawain na sumusubok sa ating talino, pasensya, at pagkatao? Bakit ko ba kailangang mag-vlog tungkol sa ipininta kong larawan kung tatatlo lang naman ang aking subscribers? Bakit pa kailangang makipagdebate tungkol sa pagkansela sa isang palabas na last season na talaga? Bakit ko pa kailangang magpakahirap kung babagsak din ako sa Physical Science eh iniwasan ko nga ang STEM? Kung may mga tao namang nabubuhay, na mukha namang masaya, nang hindi ito kinailangang gawin, bakit pa nating kailangang pagdaanan ang lahat ng ito? Bakit nga ba kailangan pa nating mag-aral? Ano ba talaga ang makukuha natin kung tayo ay “edukado”?

Karamihan sa atin ay nasabihan nang kailangan natin mag-aral upang hindi tayo lumaking mangmang. Madaling isisi sa mga pangyayaring hindi natin hawak ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Ang atin bang pribilehiyong makapag-aral ang magsasalba sa atin sa kamangmangan? Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority ng 2017, siyam na bahagdan ng kabataang edad anim hanggang dalawampu’t apat na taong gulang ay maituturing na out-of-school youth - halos isa sa bawat sampung batang Pilipino ay hindi nakapag-aaral. Kung gayon, lumalabas na ang edukasyon sa panahon ngayon ay hindi na isang karapatan - isa na itong pribilehiyo. At bilang mag-aaral ng Kolehiyo ng Miriam, hindi natin maikakaila na ang pag-aaral sa isang institusyong katulad nito ay isang pambihirang pribilehiyo na iilan lang ang nakatatamasa—at kabilang tayo roon. 

Sa labing-apat na taong pananatili ko sa paaralang ito, napagtanto kong ang mga bagay na aking nakamit ay hindi lamang bunga ng sariling sikap at tiyaga. Marahil, mas malaking bahagi pa nga nito ay gawa ng pribilehiyo na aking kinalakhan at kinasanayan. Hindi natin maitatanggi na ang pribilehiyong ito ay produkto ng lipunang may tatsulok, ngunit kailangan nating maintindihang tayong “privileged kids” ay may kapasidad na wakasan itong sistemang hindi makatao.

Sa pagkakataong ito, isa-isahin natin ang mga pribilehiyong umiiral sa ating buhay at sikapin nating makita ang ating responsibilidad sa kalagayang ito. Una, ang katayuan natin sa buhay na nagbigay sa atin ng kapasidad upang makapag-aral. Dahil dito, isang pagpupugay sa ating pamilya na bukod sa aspektong pinansyal ay walang sawang sumusuporta at naglalaan ng panahon, lakas, at inspirasyon sa araw-araw nating mga gawain. Ikalawa, ang kalidad ng edukasyon na ating nakukuha sa tulong ng ating mga gurong masigasig na nagbabahagi ng kanilang kaalamang lampas pa sa inaasahang maibigay ng paaralan na magagamit natin para sa ikabubuti ng iba. Ikatlo, ang mga karanasang nagpapalawak sa ating pananaw upang lubos nating maintindihan ang mundo higit pa sa ating nararanasan. 

Kaya naman gamitin natin ang pribilehiyong ito upang ipamalas ang responsibilidad na hindi lamang tayo aral, kundi isang edukadong may puso sa bayan. 

Ang araw na ito ay isang pagbubunyi sa lahat ng ating mga nakamit sa nakalipas na taon; subalit, ito rin ang panahon upang ating pagnilayan at yakapin ang mga responsibilidad na kalakip ng karangalang makapagtapos. Sabi nga nila, ang henerasyon daw natin ay lumalaking entitled. Totoo man ito o hindi, buong puso sana nating tanggapin ang responsibilidad na gamitin ang ating kakayahan upang mapagbuti ang lipunang ating ginagalawan. Hindi nagtatapos dito ang paglinang sa ating kaalaman, sa ating paglabas sa mas malawak pang espasyo ng mundo, patuloy nating buksan ang ating mga sarili sa mga pagkakataong lubos pang maintindihan ang mga bagay na higit pa sa ating realidad. Kaakibat ng mas malalim na pag-unawa sa kalagayan ng ating lipunan, tanggapin din natin ang responsibilidad na kumilos laban sa kawalang-katarungang laganap sa kasalukuyan. Pribilehiyo mang maituturing ang ating edukasyon, gamitin natin ang karangalang ito upang muling patotohanan na ang edukasyon ay isang karapatan at ang kaalaman ay para sa lahat. Tangan ang ating natutuhan, nawa’y magawa nating makapag-ambag sa pangangailangan ng mundo saan man tayo dalhin ng ating adhikain - bilang mga siyentipiko, negosyante man, o abogado, o bilang mga susunod na pinuno ng bansa. Sa pagtanggap natin sa ating diploma at sa paglakad natin papalabas ng paaralang ito, nawa’y lagi nating maalala ang ating layuning maglingkod para sa ating kapuwa, at laging isaisip at isapuso ang excellence with compassion, competence with a soul. 

Binabati ko kayo, Green 2019! Mabuhay!

 

Chloe Maxine F. Samaco
Valedictorian
HS Green 2019, STEM

Share

Search with Keywords

Search any topic in MC News by typing keywords below and click Search.

 

Browse News from each Unit

Search news by choosing a category below.

 
Subscribe to MC News
Name